Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia lieferte 760 Treffer
31

Miroslav Procházka, vysoký rozkročený muž s dýmkou... = Miroslav Procházka: A tall man, legs akimbo, with a pipe..

Bílek, Petr A. - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 263-264
32

Meze správnosti - klasifikace jazykových "chyb" = The limits of correctness: Classification of linguistic "mistakes"

Cvrček, Václav - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 241-260
33

Ladislav Klíma and the Klímaesque in the Czech Underground

Brown, Gareth - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 227-240
34

"Cizí žena". Paradoxy rané emancipace v díle Honoraty Zapové (1825-1856) = "A foreign woman": The paradoxes of early emancipation in the work of Honorata Zapová (1825-1856)

Štěpánová, Irena - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 218-226
35

Der Wiener Stadttext um 1900 aus Sicht der tschechischen und österreichischen Literatur (Am Beispiel von Josef Svatopluk Machar und Hugo von Hofmannsthal) = The Vienna urban text in 1900 through the eyes of Czech and Austrian literature (the example of Josef Svatopluk Machar and Hugo von Hofmannsthal)

Simonek, Stefan - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 197-217
36

Alegorie moderny: pasáže módy. K několika motivům Benjaminova Baudelaira. = Allegory of the moderne: fashion arcades. On several motifs of Benjamin's Baudelaire

Málek, Petr - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 163-196
37

Ještě jednou k otázce "podstatné duchové proměny doby" v čase rozpadu včerejšího světa. Příspěvek k tématu střední Evropy z hlediska dějin české literatury čili O kontextu. = Once more on the issue of "the fundamental spiritual changes of an era" when yesterday's world collapsed. A contribution to the subject of central Europe from the viewpoint of Czech literary history, or On Context

Vojtěch, Daniel - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 142-162
38

Henryk Grynberg - Questions identity

Gawliński, Stanisław - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 125-141
39

"Tank míru". Traktor jako popkulturní emblém československého socialistického realismu = "The peace tank": The tractor as a pop-culture emblem of Czechoslovak socialist realism

Kouba, Karel; Schmarc, Vítek - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 110-124
40

...pro prózu je nejpodstatnější hra fotbal... K sportovním motivům v textech Bohumila Hrabala = ...For prose, football is the most important game... On sport as a motif in the texts of Bohumil Hrabal

Trunečka, Michal - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2006, 3, 6, 71-109