Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach J0810 lieferte 465 Treffer
11

Krásná jizba 2001

Šimša, M. - Národopisná revue , Strážnice : Ústav, 2002, 12, 2, 115-117
12

Joseph Brodsky: The Art of a Poem

Loseff, Lev; Polukhina, Valentina; Givens, John - Canadian American slavic studies , Leiden : Brill, 2006, 40, 2-4, 554-555
13

Josip Tavčar na stečišču kultur = Josip Tavčar at the Convergence of Cultures

Kravos, Bogomila - Jezik in slovstvo , Ljubljana, 2013, 58, 4, 49-58
14

Antropologia według Josepha Conrada = Anthropology According to Joseph Conrad

Wnuk, Agnieszka - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2011, 55, 6, 109-111
15

Josip Sibe Miličić i Francuzi = Josip Sibe Miličić and the French

Čauševic-Kreho, Vesna - Novi izraz : časopis za književnu i umjetničku kritiku , Sarajevo, 2007, 37/38, 106-117
16

2007 - Rok Josepha Conrada: podsumowanie = 2007 - Year of Joseph Conrad: A Summing-up

Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka - Ruch literacki : wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego Im. A. Mickiewicza , Kraków : Secesja, 2008, 49, 4/5, 561-562
17

Slovkinja Josipa Turina = Slovkinja of Josip Jurin

Tafra, Branka - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 1997, 3, 2, 98-106
18

O frazeologiji Josipa Kozarca = On the Phraseology of Josip Kozarac

Petrović, Bernardina - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 1997, 3, 1, 88-106
19

Jan Kollár o Josipu Završniku = Jan Kollár on Josip Zavrsnik

Nosić, Milan - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 1996, 2, 1, 176-182
20

Jane Austen (dla) Josepha Conrada = Jane Austen for Joseph Conrad

Samsel, Karol - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2019, 63, 2, 77-90