Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach V0568 lieferte 791 Treffer
171

Kazn' avtora: DELO A. P. VOLYNSKOGO, "ABSOLJUTIZM" I PROBLEMA POLITIČESKOJ SLOVESNOSTI V 1740 GODU = Execution of the author: The A. P. Volynskii Case, "Absolutism," and the Issue of Political Literature in 1740

Ospovat, K. - Novoe literaturnoe obozrenie : teorija i istorija literatury, kritika i bibliografija , Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2018, 3, 143-163
172

Slovesná valence ve frankofonních a slovanských lingvistických tradicích = Verbal valency in French-speaking and Slavic linguistic traditions

Pognan, Patrice - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 285-300
173

Soustružník versus soukromé očko aneb Jaroslav Velinský a drsná škola = Der Drechsler versus "Das private Auge" oder Jaroslav Velinský und die harte Schule = The Latherman versus Peeper or Jaroslav Velinský and Harsh School

Kudláč, Antonín - Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu ; časopis Ústavu Slovenskej Literatúry Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Slovak Academ. Press, 2009, 56, 5/6, 451-459
174

Walencja rzeczowników w słowniku "Walenty" i sposób jej powiązania z walencją odpowiednich czasowników = Valency of nouns in the Polish valency dictionary "Walenty" ; the ways of accounting for the valency relations in nouns and the corresponding verbs

Hajnicz, Elżbieta; Bartosiak, Tomasz - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 71-86
175

Významný príspevok k opisu intenčno-valenčného potenciálu v slovenčine = A Substantial Contribution to the Description of Intentional-valence Potential in Slovak

Imrichová, Mária - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka , Bratislava : Slovak Academie Press, 2013, 78, 3/4, 231-235
176

Teoreticko-metodologické otázky spracovania valencie slovenských slovies = Theoretical and Methodological Issues of Processing Valency of the Slovak Verbs

Ivanová, Martina; Sokolová, Miloslava; Kysel'ová, Miroslava - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka , Bratislava : Slovak Academie Press, 2013, 78, 1/2, 7-31
177

Usporedba sintaktičkih dopuna u e-Glavi i srodnim valencijskim modelima = The comparison of syntactic complements in e-Glava and similar models of verb valency

Birtić, Matea - Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje , Zagreb : Inst, 2017, 43, 2, 263-284
178

Raná stádia osvojování slovesné valence u česky hovořících dětí = Early Stages of the Acquisition of Verbal Valency in a Czech Speaking Child

Saicová Římalová, Lucie - Slavia : časopis pro slovanskou filologii , Praha : Euroslavica, 2018, 87, 1/3, 288-301
179

Valence adjektiv v komparativním pohledu (na materiálu češtiny, ruštiny a polštiny) = Adjective Valency in Comparison (on Czech, Russian and Polish)

Skwarska, Karolína - Slavia : časopis pro slovanskou filologii , Praha : Euroslavica, 2018, 87, 1/3, 302-315
180

Aktant, nebo volné doplnění? (k netypickým formám ve valenčním poli substantiv) = An actant or a free modification? ; (on untypical forms in valency patterns of nouns)

Panevová, Jarmila; Kolářová, Veronika - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 275-284