Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach V0568 lieferte 791 Treffer
111

Vybor obʺektov v putevoditeljach po Vil'njusu XIX-XX vv. = Selection of Objects in Vilnius Guidebooks in the Nineteenth and Twentieth Century

Lavrinec, Pavel Michajlovič - Kalbotyra / 2 , Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 2009, 54, 257-265
112

Podujatie pri príležitosti sedemdesiatin Vilmosa Voigta = An Event for the Occasion of Vilmos Voigt's Seventieth Birthday

Liszka, József - Slovenský národopis : ćasopis Ústavu Etnológie Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Akad, 2010, 58, 2, 227
113

Valence verbálních substantiv na příkladu dvojice "učení"/"učení se" = Valency of verbal nouns on the example of "učení"/"učení se"

Janečka, Martin - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 87-102
114

Předložková vyjádření adnominálních valenčních doplnění = Adnominal valency complementations expressed by prepositional groups

Kolářová, Veronika; Vernerová, Anna; Klímová, Jana - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 211-224
115

ČESKÁ VALENČNÁ TEÓRIA V PRAXI [N. Svozilová – H. Prouzová – A. Jirsová: Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves.] = The Czech Valency Theory in Practice

Šimková, M. - Jazykovedný časopis , Bratislava : Slovak Academic Press, 1999, 50, 2, 132-136
116

Jozefas Perkovskis. Žemaičiu̜ liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika, red. nauk. A. Čepaitiené, Vilniaus Dailes Akademios Leidykla, Vilnius 1999 = Jozefas Perkovskis. Zemaiiu liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika, ed. by A. epaitiené, Vilniaus Dailes Akademios Leidykla, Vilnius 1999

Marciniak, Katarzyna - Lud : organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych , Wrocław [u.a.] : Tow., 2001, 85, 376
117

Istorija kafedry slavjanskoj filologii Vil'njusskogo universiteta = History of the Department of Slavic Philology at Vilnius University

Konickaja, Elena Michajlovna - Kalbotyra / 2 , Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 2009, 54, 311-328
118

"Problemy slavistyky". Naukovyj časopys. Luc'k: Volyns'kyj deržavnyj universytet imeni Lesi Ukraïnky - Volyns'kyj Akademičnyj Dim, 2006, Čyslo 1-4 (30-32)

Rudziewicz, Irena - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2007, 56, 3, 450-453
119

Výzkum valence jako součást tvorby všeobecného výkladového slovníku = Research on valency as part of creating a monolingual dictionary

Kochová, Pavla; Holcová, Martina - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 179-192
120

Čtenie v janvare (D. Vil'jams, R. Sigal, G. Fajnštejn)

Fraš, Berta - Literaturnyj evropeec : ežemesjačnyj žurnal Sojuza Russkich Pisatelej v Germanii , Frankfurt, M : Verb. Russischer Schriftsteller in Deutschland, 2016, 216, 14-16