Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach W0846 lieferte 26 Treffer
1

Rozmowa z Wojciechem Kassem

Lenkowska, Krystyna - Zeszyty literackie : ZL , Warszawa [u.a.], 2004, 88, 186-188
2

Środowisko uniwersyteckie w podziemiu wojskowym

Straszewska, Maria - Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza , Warszawa : PWN, 2004, 39, 110-124
3

Nowy stary ład. Rozmowa z Wojciechem Wenclem

- Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli , Poznań, 1997, 50, 7, 431-434
4

Reading and Watching the Office of the Three Children in the Furnace

Marciniak, Przemysław - Byzantinoslavica : sbornik pro studium byzantsko-slovanských vztahů , v Praze : Euroslavica, 2005, 63, 211-216
5

Kate Fox, Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour

Nešporová, Olga - Český lid : etnologický časopis , Praha : Akad, 2006, 93, 3, 326-327
6

W woskowym wianku Borysa Popławskiego. Analiza statystyczna i interpretacja

Ojcewicz, Grzegorz - Acta neophilologica , Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2009, 11, 69-96
7

Udział, niekoniecznie wynik. Z Wojciechem Ziemniakiem rozmawia Katarzyna Kuczyńska-Koschany

- Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli , Poznań, 2006, 59, 4, 58-63
8

Atakować wojskiem, drużyna a może pułkiem - dylematy wodzów prasłlowiańskich i wspólczesnych jezykocnawców

Godecki, Lukasz - Bohemistyka , W Raciborzu : [Wydawn. Pro [u.a.], 2006, 6, 1, 59-69
9

Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce

Grochola-Szczepanek, Helena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za Slovenski Jezik Frana Ramovša , Ljubljana : Založba ZRC, 2014, 20, 1, 175-188
10

Krytyka i nieodwołalność, czyli partner z wąsikiem = Criticism and Irrevocability, Or: A Partner with a Moustache

Skrendo, Andrzej - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2019, 5, 187-200