Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt die ca. 288.000 Inhaltsverzeichnisse von ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach T2768 lieferte 6037 Treffer
1

Transgenika, transgeniczny = Transgenika, transgeniczny (transgenics, transgenic)

D., S. - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2013, 6, 112-114
2

Transparentny = Transparentny (transparent)

Kłosińska, Katarzyna - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2014, 8, 71-78
3

Translating self-translation and the units of the translation: the case of Nabokov

Hetényi, Zsuzsa - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae : Stud Slav Hung , Budapest : Akad, 2018, 63, 1, 49–55
4

Translation im Spannungsfeld der cultural turns = Translation im Spannungsfeld der cultural turns

Kaźmierczak, Marta - Rocznik przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu , Toruń : Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, 6, 237-240
5

O názvoch Transylvánia, Transylvánska kotlina, resp. Transilvánia, Transilvánska kotlina

Považaj, Matej - Kultura slova : populárnovedny časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ; orgán Jazykovedného ústavu L'udovíta Štúra SAV a Jazykového Odboru Matice Slovenskej , Bratislava : Akad., 2012, 46, 6, 343-348
6

Transkul'tura ili kul'tura v transe?

Vysockaja, N. - Voprosy literatury : žurnal kritiki i literaturovedenija , Moskva, 2004, 3/4, 3-24
7

Транскрипција и транскрипти у дигиталној ери

Вујаклија, Данка - Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku , Novi Sad : Matica, 2017, 60, 2, 7-40
8

Translation Studies - Translations, Retranslations, and Multiple Translations: A Case for Translation Variance Studies

Burak, Alexander; Sergay, Timothy D - Russian language journal , East Lansing, Mich : Univ, 2011, 61, 3-5
9

Translation, translation environment and social order: Russian translations of Shakespeare

Buzina, T. V. - Gumanitarnye issledovanija : žurnal fundamental'nych i prikladnych issledovanij , Astrachan' : Izdat. Dom "Astrachanskij Univ, 2011, 3, 207-213
10

Przekładanie Arystotelesa - genologia i translatologia = Translating Aristotle: Genology and Translatology

Gumkowska, Anna - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2009, 6, 135-147