Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach T2768 lieferte 7037 Treffer
1

Transgenika, transgeniczny = Transgenika, transgeniczny (transgenics, transgenic)

D., S. - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2013, 6, 112-114
2

Transparentny = Transparentny (transparent)

Kłosińska, Katarzyna - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2014, 8, 71-78
3

O názvoch Transylvánia, Transylvánska kotlina, resp. Transilvánia, Transilvánska kotlina

Považaj, Matej - Kultura slova : populárnovedny časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ; orgán Jazykovedného ústavu L'udovíta Štúra SAV a Jazykového Odboru Matice Slovenskej , Bratislava : Akad., 2012, 46, 6, 343-348
4

Translating self-translation and the units of the translation: the case of Nabokov

Hetényi, Zsuzsa - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae : Stud Slav Hung , Budapest : Akad, 2018, 63, 1, 49–55
5

Translation im Spannungsfeld der cultural turns = Translation im Spannungsfeld der cultural turns

Kaźmierczak, Marta - Rocznik przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu , Toruń : Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, 6, 237-240
6

Transkul'tura ili kul'tura v transe?

Vysockaja, N. - Voprosy literatury : žurnal kritiki i literaturovedenija , Moskva, 2004, 3/4, 3-24
7

Транскрипција и транскрипти у дигиталној ери

Вујаклија, Данка - Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku , Novi Sad : Matica, 2017, 60, 2, 7-40
8

Translation Studies - Translations, Retranslations, and Multiple Translations: A Case for Translation Variance Studies

Burak, Alexander; Sergay, Timothy D - Russian language journal , East Lansing, Mich : Univ, 2011, 61, 3-5
9

Transakcje Aleksandra Wata = Aleksander Wat's Transactions

Baron-Milian, Marta - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2015, 106, 3, 37-62
10

Pochwała translatologii = Praising Translatology

Bolecki, Włodzimierz - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2009, 6, 6-8