Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach T2568 lieferte 502 Treffer
1

Od tłumacza

Litwiniuk, Jerzy - Literatura ludowa : dwumiesięcznik naukowo-literacki , Wrocław, 2000, 44, 6, 7-8
2

„Wszystko jest możliwe”. O Brodskim tłumaczu i Brodskim tłumaczonym

- Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2015, 30, 203-214
3

O niewidoczności tłumacza raz jeszcze. Na przykładzie tłumaczek w Polsce 1697-1763

Dębska, Karolina - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2018, 36, 60-81
4

Tłumacz u boku konkwistadora

Gaszyńska-Magiera, Małgorzata - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2013, 27, 231-237
5

Talijanski puti Grge Gamulina

Maroević, Tonko - Književna Rijeka : KR ; časopis za književnost i književne prosudbe , Rijeka : Društvo Hrvatskih Književnika, Ogranak u Rijeci, 2007, 12, 4, 47-51
6

Talijanski jezici

Damiani, Sandro - Književna Rijeka : KR ; časopis za književnost i književne prosudbe , Rijeka : Društvo Hrvatskih Književnika, Ogranak u Rijeci, 2008, 13, 1, 67-73
7

Na Granicy (5). Tłumaczenia

Wesołowski, Jacek - Pro libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne , Zielona Góra : Wydawn. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. Cypriana Norwida, 2006, 1, 62-73
8

Poeta i tłumacz

Sobkowiak, Czesław - Pro libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne , Zielona Góra : Wydawn. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. Cypriana Norwida, 2006, 1, 58-59
9

Z doświadczeń tłumacza

Lam, Andrzej - Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza , Warszawa : PWN, 2005, 40, 200-206
10

Tlmočenie cudzích slov

Makarová, V. - Kultura slova : populárnovedny časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ; orgán Jazykovedného ústavu L'udovíta Štúra SAV a Jazykového Odboru Matice Slovenskej , Bratislava : Akad., 2004, 38, 6, 333-335