Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1781 lieferte 4336 Treffer
1

O perspektywach perspektywizmu = About the perspectives of perspectivism

Kozłowska, Anna - Studia Norwidiana , Lublin, 2011, 29, 229-242
2

Presupozycje w perspektywie logicznej = Presupposition from a logical perspective

Kulińska, Zofia - Linguistica Copernicana : Lin Cop , Toruń, 2016, 13, 239-250
3

Przyboś z perspektywy

Mueller, Joanna - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2004, 3(87), 91-99
4

Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu?

Maryl, Maciej - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2003, 2/3(80/81), 362-371
5

Przepisywanie siebie, przepisywanie obcości przypadek Zyty Oryszyn

Czyżak, Agnieszka - Zagadnienia rodzajów literackich , Łódź, 2014, 57, 2, 99-109
6

Polski gwarowy przysłówek przyboś, na przyboś i nazwisko Przyboś

Gałecki, Zygmunt - Poznańskie studia polonistyczne / Seria ję̨zykoznawcza , Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2020, 27=47, 1, 61-73
7

Priëm prozopografii = Prozopography method

Michajlova, M. Ju. - Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Oblastnogo Universiteta / Serija Russkaja filologija , Moskva : Izdat. MGOU, 2015, 5, 45-51
8

Perspektivy naratologie = Perspectives of Narratology

Táborská, Jiřina - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2003, 51, 2, 212-221
9

Z perspektywy pogranicza = De la perspective frontalière

Czyżewski, K. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii , Praha : Euroslavica, 2000, 69, 2, 171-176
10

Percepcija telesa v butu = The perception of the body in butoh

Visočnik, Nataša - Etnolog , Ljubljana : Muzej, 2005, 15/, 161-176