Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach N6140 lieferte 744 Treffer
1

Nabokov I Lbi

Amusin, M. - Neva : ežemesjačnyj literaturnyj žurnal , Sankt-Peterburg : Žurnal Neva, 2014, 11, 207-217
2

Nabokov I Gete

Ronen, O. - Zvezda : ežemesjačnyj literaturno-chudožestvennyj i obščestvenno-političeskij nezavisimyj žurnal , Sankt-Peterburg : Zvezda, 2013, 7, 223-230
3

Nápěchy

Cerná, A. - Naše řeč , Praha : Acad, 2003, 86, 4, 223
4

Nabokov segodnja (obzor novych knig o V. Nabokove)

Malikova, M. - Novoe literaturnoe obozrenie : teorija i istorija literatury, kritika i bibliografija , Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2004, 70(6), 348-357
5

Pis'mo E.I. Nabokovoj k A.L.Bemu = The Letter of E.I. Nabokova to A.L. Bem

Bubenikova, M. - Slavjanovedenie , Moskva : Nauka, 1998, 4, 91-93
6

O PRISUTSTVII RICHARDA VAGNERA V ROMANACH V. NABOKOVA (K TEME "NABOKOV I BLOK")

Efimov, M. V. - Russkaja literatura : istoriko-literaturnyj žurnal , Sankt-Peterburg : Nauka, 2014, 2, 256-263
7

Wykłady Vladimira Nabokova = The lectures of Vladimir Nabokov

Pogracka-Michalak, Izabela - Folia litteraria Polonica , Łódź : Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 2008, 10, 173-184
8

Vladimir Nabokov and the Russian Poets: (From the book 'Visiting Nabokov')

Khrushcheva, Nina - Russian studies in literature , Armonk, NY : Sharpe, 2006, 42, 4, 25-51
9

Po tu storonu Vladimira Nabokova. - Aleksandrov V.E. Nabokov i potustoronnost' SPb., 1999

Polivoda, I. M. - Filologičeskij vestnik Rostovskogo Gosudarstvennogo Universiteta : naučnyj žurnal , Rostov-na-Donu, 1999, 3, 74
10

Nabokov Anniversary Issue - Nabokov, Dostoevsky, and "Dostoevskynese'

Dolinin, Alexander - Russian studies in literature , Armonk, NY : Sharpe, 1999, 35, 4, 42-60