Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach K4156 lieferte 223 Treffer
1

Prysvjačena Ol'zi Kobyljans'kij i ne til'ky = Dedicated to Olha Kobylianska and the others

Mel'nyčuk, Jaroslava - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2009, 4, 80
2

Kupalinka. Stichi

Šagova, Tat'jana - Novaja Nemiga literaturnaja : literaturno-chudožestvennyj žurnal , Minsk, 2015, 1, 103-106
3

B. P. Kornilov i D. P. Kipling

Kazarin, V. P.; Iščenko, N. A. - Informacionnyj vestnik Foruma Rusistov Ukrainy , Simferopol', 2012, 15, 264-269
4

Natchnënyja Kupalam

- Rodnae slova : RS ; štomesjačny navukova-metadyčny časopis , Minsk : Polymja, 2010, 7, 84-90
5

O Suchovo-Kobyline

Seleznev, V. - Voprosy literatury : žurnal kritiki i literaturovedenija , Moskva, 2003, 3/4, 377-383
6

Leto, kapel'nica, ljubov'

Golubeva, Svetlana - Volga - XXI vek : ežemesjačnyj literaturno-chudožestvennyj žurnal , Saratov : Izdat. Dom GrishineL, 2016, 9/10, 23-32
7

Есеїстичне прочитання Кобилянської [Мельничук Я. Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів] = Essay as a Way of Reading Kobylyanska

Меленчук, Ольга - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 12, 112-113
8

ЛІТЕРАТУРНІ СИЛУЕТИ: Ольга Кобилянська = LITERARY PROFILES: Olha Kobylianska

Ковалів, Юрій - Slovo i čas : naukovo-teoretyčnyj žurnal , Kyїv : Vyd. Feniks, 2019, 11, 84-86
9

Nove pro Ol'hu Kobyljans'ku [Pohrebennyk Jaroslava. Nimec'komovnyj kontekst tvorčosti Ol'hy Kobyljans'koї. - Černevci, 2005]

Melʺnyčuk, Jaroslava - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2005, 12, 87-88
10

Styl'ovi dominanty tvorčosti Ol'hy Kobyljans'koï = Stylistic dominants of Olha Kobylianska's works

Moklycja, Marija - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2012, 4, 52-62