Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt die ca. 288.000 Inhaltsverzeichnisse von ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach K4156 lieferte 208 Treffer
1

B. P. Kornilov i D. P. Kipling

Kazarin, V. P.; Iščenko, N. A. - Informacionnyj vestnik Foruma Rusistov Ukrainy , Simferopol', 2012, 15, 264-269
2

Natchnënyja Kupalam

- Rodnae slova : RS ; štomesjačny navukova-metadyčny časopis , Minsk : Polymja, 2010, 7, 84-90
3

Kupalinka. Stichi

Šagova, Tat'jana - Novaja Nemiga literaturnaja : literaturno-chudožestvennyj žurnal , Minsk, 2015, 1, 103-106
4

O Suchovo-Kobyline

Seleznev, V. - Voprosy literatury : žurnal kritiki i literaturovedenija , Moskva, 2003, 3/4, 377-383
5

Leto, kapel'nica, ljubov'

Golubeva, Svetlana - Volga - XXI vek : ežemesjačnyj literaturno-chudožestvennyj žurnal , Saratov : Izdat. Dom GrishineL, 2016, 9/10, 23-32
6

Styl'ovi dominanty tvorčosti Ol'hy Kobyljans'koï = Stylistic dominants of Olha Kobylianska's works

Moklycja, Marija - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2012, 4, 52-62
7

Prysvjačena Ol'zi Kobyljans'kij i ne til'ky = Dedicated to Olha Kobylianska and the others

Mel'nyčuk, Jaroslava - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2009, 4, 80
8

ЛІТЕРАТУРНІ СИЛУЕТИ: Олександр Копиленко = LITERARY PROFILES: Oleksandr Kopylenko

Ковалів, Юрій - Slovo i čas : naukovo-teoretyčnyj žurnal , Kyїv : Vyd. Feniks, 2018, 8, 44-49
9

Nove pro Ol'hu Kobyljans'ku [Pohrebennyk Jaroslava. Nimec'komovnyj kontekst tvorčosti Ol'hy Kobyljans'koї. - Černevci, 2005]

Melʺnyčuk, Jaroslava - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2005, 12, 87-88
10

Есеїстичне прочитання Кобилянської [Мельничук Я. Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів] = Essay as a Way of Reading Kobylyanska

Меленчук, Ольга - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 12, 112-113