Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach J0688 lieferte 325 Treffer
1

Januszowi = To Janusz

Otwinowska, Barbara - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2004, 48, 4, 1-2
2

Janusz Pelc (1930-2005)

Prejs, Marek - Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza , Warszawa : PWN, 2005, 40, 221-224
3

Wody u Janicjusza

Maleszyński, Dariusz Cezary - Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli , Poznań, 2012, 66, 2, 6-9
4

Janusz Pelc (1930-2005)

Gorzkowski, Albert - Ruch literacki : wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego Im. A. Mickiewicza , Kraków : Secesja, 2006, 47, 2, 265-268
5

"Xiążka" Aleksandry Januszewskiej = Aleksandra Januszewska's "Book"

Makowski, Stanisław - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2004, 48, 4, 127-132
6

Pożegnanie z Anną Zeidler-Janiszewską = A Farewell to Anna Zeidler-Janiszewska

Majewski, Tomasz - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2017, 5, 330-336
7

Janusz A. Ihnatowicz i T. S. Eliot = Janusz A. Ihnatowicz and T. S. Eliot

Kraszewski, Charles S. - Pamiętnik literacki , Londyn, 2014, 48, 15-34
8

Budapeszt Miklósa Janscó = Miklós Jancsó’s Budapest

Muga-Bartkowiak, Aleksandra - Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym , Poznań : PKL UAM, 2012, 11, 205-215
9

Juniewicziana. Prolegomena filologiczne = Juniewicziana. Philological Prolegomena

Kowzan, Jacek - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 1997, 88, 1, 129-136
10

Janusz Sławiński (1934–2014)

TRÁVNÍČEK, JIŘÍ - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2015, 63, 2, 332-333