Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach I0627 lieferte 10800 Treffer
1

Intehratyvnyj - intehracijnyj - intehrovannyj - intehruval'nyj

Koc', Tetjana - Kul'tura slova , Kyїv : Naukova Dumka, 2008, 70, 89-90
2

Konstelacje intermedialne i interartystyczne = Intermedial and Interartistic Constellations

Tenczyńska, Anna - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2013, 57, 5, 120-121
3

InterCorp: A Contribution to Interlinguistics = InterCorp. Wkład do interlingwistyki

Čermak, František - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2012, 63, 67-84
4

O interpretacji = On interpretation

Januszkiewicz, Michał - Przestrzenie teorii , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2013, 20, 219-236
5

Internet a internetový

Horecký, J. - Kultura slova : populárnovedny časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ; orgán Jazykovedného ústavu L'udovíta Štúra SAV a Jazykového Odboru Matice Slovenskej , Bratislava : Akad., 2001, 35, 1, 18-21
6

Introduction - Introduction

Nazarenko, Tatiana - Canadian American slavic studies , Leiden : Brill, 2002, 36, 4, 375-376
7

Internet u Interneti

Čemerkin, Serhij - Kul'tura slova , Kyїv : Naukova Dumka, 2004, 64, 38-41
8

Intermedialność i komparatystyka intermedialna = Intermediality and Intermedial Comparative Literature

Hejmej, Andrzej - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2013, 57, 4, 13-18
9

Interseksualny a interpłciowy poza binarnością = Intersexual and intergender ; beyond binariness

Adamczyk, Mateusz - Poradnik językowy : miesięcznik założony w R. 1901 przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Towarzystwo Kultury Jȩzyka Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, 10, 97-103
10

"Intertekst", "internet", "intersubʺekt" ( K osnovanijam sravnitel'noj konceptologii) = "Intertext", "Internet", "Intersubject" (Some Foundations of the "Cultural Conceptology")

Stepanov, Ju. S. - Izvestija Rossijskoj Akademii Nauk , Moskva : Nauka, 2001, 60, 1, 3-11