Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach H0827 lieferte 7400 Treffer
1

Historia historiografii jako historia idei = History of Historiography as History of Ideas

Stobiecki, Rafał - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2014, 58, 3, 55-68
2

I. Nieco zawiła historia nazw historycznych = I. And a Bit Complicated History of Historical Names

Rudnicka, Ewa - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2009, 6, 70-73
3

Historický příběh a historická fikce = A Historical Story and a Historical Fiction

Svatoň, Vladimír - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2012, 9, 18, 79-85
4

Sprzeciw historii? = A Veto of History?

Madejski, Jerzy - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2002, 93, 1, 43-48
5

Historians and the History of Transylvania

Peter, Lászlo - Canadian American slavic studies , Leiden : Brill, 1996, 30, 1, 119
6

Historians and the History of Transylvania

Péter, László; Ludanyi, Andrew - Slavic review : interdisciplinary quarterly of Russian, Eurasian and East European studies , Cambridge, Mass : Assoc, 1995, 54, 2, 513
7

Historians and the History of Transylvania

Péter, L.; Evans, R. J. W. - The Slavonic and East European review : SEER , London : Modern Humanities Research Association, 1994, 72, 3, 558
8

Co znaczy historia historiografii?

Mitosek, Zofia - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2001, 6(71), 95-98
9

Sovinec 2005 - IV. stretnutie historikov a priaznivcov orálnej histórie = The 4th meeting of historists and "oral historists"

Segl'ová, Lucia - Slovenský národopis : ćasopis Ústavu Etnológie Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Akad, 2005, 53, 3, 330-331
10

Durkheima historia osobista i prawa historii = Durkheim's personal history and the laws of history

Fabiś, Piotr - Lud : organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych , Wrocław [u.a.] : Tow., 2010, 94, 387-396