Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ulicka, Danuta lieferte 25 Treffer
1

Jak to: zachwyca, kiedy nie zachwyca? = How Come, 'It Delights', if It Doesn't?

Ulicka, Danuta - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2008, 3, 162-165
2

Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego = Traditions of Modern Polish Literary Science

Ulicka, Danuta - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2008, 1/2, 206-220
3

Indywidualność i wielogłosowość (o Bachtinowskiej koncepcji autora) = Individuality and polyphony (Bakhtin's idea of the author)

Ulicka, Danuta - Ruch literacki : wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego Im. A. Mickiewicza , Kraków : Secesja, 2008, 49, 2, 161-182
4

Ingardenowska koncepcja narracyjności wypowiedzi wobec bergsonizmu i formalizmu = Roman Ingarden's concept of narrativity in the context of Bergsonian and formalist approaches

Ulicka, Danuta - Ruch literacki : wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego Im. A. Mickiewicza , Kraków : Secesja, 2008, 49, 1, 1-18
5

Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego

Ulicka, Danuta - Przestrzenie teorii , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2004, 3/4, 21-42
6

Synteza "dla Europy" = The Synthesis "for Europe"

Ulicka, Danuta - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2000, 44, 6, 61-74
7

O funkcji poznawczej "literatury" i "wiedzy o literaturze" (tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa)

Ulicka, Danuta - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2005, 5/95, 26-40
8

Fikcja i teoria

Ulicka, Danuta - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2002, 4(76), 119-126
9

Kto jest autorem? Kim jest autor? = Who is the author?

Ulicka, Danuta - Prace filologiczne : seria językoznawcza , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009, 57, 15-30
10

"Jedenaście myków mowy Lenina" = "Eleven understatements of Lenin's speeches"

Ulicka, Danuta - Przestrzenie teorii , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2010, 13, 245-272