Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rybicki, Jan lieferte 6 Treffer
1

Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej = First glimpse at a stylometric map of Polish literature

Rybicki, Jan - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2014, 2, 106-128
2

Stylometryczna niewidzialność tłumacza

Rybicki, Jan - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2013, 27, 61-90
3

Stylometria komputerowa w służbie tłumacza (na przykładzie własnych przekładów) = Computational stylistics in the translator's work (on the basis of the author's own translations)

Rybicki, Jan - Rocznik przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu , Toruń : Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, 3/4, 171-182
4

Policzmy Trylogię Sienkiewicza = Counting Sienkiewicz's Trilogy

Rybicki, Jan - Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis , Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2010, 10, 85-109
5

Success rates in most-frequent-word-based authorship attribution. A case study of 1000 Polish novels from Ignacy Krasicki to Jerzy Pilch

Rybicki, Jan - Studies in Polish linguistics , Cracow : Lexis, 2015, 10, 87-104
6

Ślady żony tłumacza. Alma Cardell Curtin i Jeremiah Curtin

Rybicki, Jan - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2010, 24, 90-110