Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Magnone, Lena lieferte 16 Treffer
1

Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom = Konopnicka's Daughters: the Strategy of Mimicry and Its Symptom

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2009, 53, 2, 49-74
2

Kristeva - Leśmian - Konopnicka

Magnone, Lena - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2008, 99, 4, 7-22
3

"Chciałabym cię kochać zawsze...". Maria Konopnicka i jej córka Laura Pytlińska

Magnone, Lena - Prace polonistyczne , Łódź [u.a.] : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 2006, 61, 1, 175-192
4

Polskie przestrzenie psychoanalizy - Zapolska w Bystrej = Polish spaces of psychoanalysis - Zapolska in Bystra

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2011, 55, 2, 49-62
5

Sienkiewicz i fantazmaty = Sienkiewicz and Phantasms

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2010, 54, 5/6, 181-184
6

Psychoanalizy w badaniach literackich - na marginesach książki Parabazy wpływu Jana Potkańskiego = Psychoanalysis in literary studies - on the margin of Jan Potkański's Parabasis of influence

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2010, 54, 2, 51-60
7

Listy Hermana Liebermana do Heleny Rosenbach-Deutsch. Wstęp do edycji = Letters of Herman Lieberman to Helene Rosenbach-Deutsch. Introduction to Edition

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2015, 59, 1, 143-151
8

Skandalistka Gabriela Zapolska = Scandalous Gabriela Zapolska

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2015, 59, 3, 208-212
9

Warszawa - Nowy Jork. O "Dwóch biegunach" Elizy Orzeszkowej i "Wieku niewinności" Edith Wharton

Magnone, Lena - Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ , Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, 2(10), 77-103
10

Ucieczka w kresy = The Flight to the Borderlands

Magnone, Lena - Prace filologiczne : seria językoznawcza , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2008, 55, 249-256