Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Janoušek, Pavel lieferte 36 Treffer
1

Lubomír Doležel: Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2016, 64, 3, 430-440
2

Bořivoj Srba: Prozření Genesiovo: Inscenační tvorba pražských českých činoherních divadel za německé okupace a druhé světové války 1939–1945

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2015, 63, 3, 470-476
3

Design jako literárněvědný pojem? = Design wie ein Literaturwissenschaftsbegriff? = Design as a Literary Concept?

Janoušek, Pavel - Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu ; časopis Ústavu Slovenskej Literatúry Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Slovak Academ. Press, 2014, 61, 2, 160-170
4

Žít divadlem (a psaním o něm). Zdeněk Hořínek 5. 11. 1931 – 20. 9. 2014 = Living for the theatre (and for writing about it). Zdeněk Hořínek 5. 11. 1931 - 20. 9. 2014

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2014, 62, 5, 840-842
5

Upřesnění = Clarification

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2014, 62, 5, 839-840
6

Das Drama als methodologisches Problem

Janoušek, Pavel - Balagan : slavisches Drama, Theater und Kino , München : Kubon & Sagner, 1998, 4, 2, 40-67
7

Blahoslav Dokoupil (25. 12. 1952 - 14.06. 2008) = Obituary for Blahoslav Dokoupil (1952 - 2008)

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2008, 56, 5, 761-762
8

Subjekty a subjektivita (literárních) dějin = Subjekte und Subjektivität in der Literaturgeschichte = Subjects and Subjectivity of History (of Literature)

Janoušek, Pavel - Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu ; časopis Ústavu Slovenskej Literatúry Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Slovak Academ. Press, 2008, 55, 2/3, 130-137
9

Slovník divadla jako souboj metod = A Dictionary of the Theatre as Methodological Fencing

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2005, 53, 3, 423-430
10

Vladimír Just: Divadlo v totalitním systému

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2011, 59, 5, 753-758