Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Gorczyński, Maciej lieferte 4 Treffer
1

Dariusz Skórczewski, Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków (2002)

Gorczyński, Maciej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2007, 98, 1, 193-198
2

Irzykowski wśród prądów epoki. Rec.: Sylwia Panek, Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O młodopolskich wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego. Poznań 2006. "Biblioteka literacka »Poznańskich Studiów Polonistycznych«". T. 50

Gorczyn'ski, Maciej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2011, 102, 2, 207-211
3

Hermeneutik und Strukturalismus

Gorczyński, Maciej - Die Welt der Slaven : internationale Halbjahresschrift für Slavistik , Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016, 61, 2, 326-336
4

Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień - Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich. Pod redakcją Janusza Sławińskiego. Wydanie trzecie, poszerzone i poprawione. Wrocław-Warszawa-Kraków 1998. "Vademecum Polonisty"

Adamski, Maciej; Gorczyński, Maciej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2000, 91, 2, 232-238