Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Forajter, Wacław lieferte 16 Treffer
1

Pasje. Inna próba lektury „Krucjaty dziecięcej” Marcela Schwoba i „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego = Passions. A Different Attempt of Reading of Marcel Schwob's "La Croisade des enfants" ("The Children's Crusade") and Jerzy Andrejewski's "Bramy raju" ("The Gates of Paradise")

Forajter, Wacław - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 1, 97-131
2

Teresa Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie - rekonesans. Kraków 2003. "Obrazy Współczesności"

Forajter, Wacław - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2005, 96, 1, 245-254
3

Przemysław Czapliński,Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. Poznań 2001. "Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych". T. 27

Forajter, Wacław - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2004, 95, 1, 249-253
4

Świat według Conrada = The World According to Conrad

Forajter, Wacław - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2010, 1/2, 243-251
5

Inwersje = Inversions

Forajter, Wacław - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2001, 92, 1, 179-202
6

„Krwawa droga” i„czarowna jazda”. Z socjologii podróży w wieku XIX = ‘The @Bloody Path’ and ‘Breathtaking Ride’: The Sociology of Travel in the Nineteenth Century

Forajter, Wacław - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2017, 6, 166-180
7

Oślepiająca biel. Problem kolonialnego pożądania w Dzieciach królowej Oceanii Sygurda Wiśniowskiego = Blinding whiteness. A problem of colonial desire in Sygurd Wiśniowski's children of the Queen of Oceania

Forajter, Wacław - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2013, 3, 301-316
8

Semantyka „rasy” w kulturze polskiej wprowadzenie = Semantics of Race in Polish Culture ; Introduction

Forajter, Wacław - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2018, 62, 3, 7-9
9

Rozpustny Wokulski. O aluzjach erotycznych w "Lalce" Bolesława Prusa = Licentious Wokulski. On the Eroctic Allusions in Bolesław Prus' "The Doll"

Forajter, Wacław - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2009, 100, 4, 23-52
10

Paradoksy "watologii"

Forajter, Wacław - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2001, 6(71), 99-108