Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach U0626 lieferte 6 Treffer
1

Rez. Studije i gradja o Sinjskoj Krajini. Red. M.Bošković-Stulli Cu. a. D. Zagreb 1968. (= Narodna umjetnost. Godišnjak Inst. za narodnu umjetnost u Zagrebu. 1967/68, 5/6.)

Kretzenbacher, Leopold - in: Südost-Forschungen. München. 28.1969. S. 359-360
2

Povijesni motivi u Krležinim književno-kritičkim i umjetničko-kritičkim esejima

Strunk, Dirk Hinrich - in: Zbornik Zagrebačke Slavističke škole. (im Druck).
3

Rez. Bosković-Stulli, M.: Narodna predaja o vladarevoj tajni. Zagreb 1967. (= Inst. za narodnu umjetnost. Pos.izd. 1.)

Burkhart, Dagmar - in: Die Welt der Slaven 17.1973 [im Druck]
4

Rez. Bosković-Stulli, M.: Narodna predaja o vladarevoj tajni. Zagreb 1967. (= Inst. za narodnu umjetnost. Pos.izd. 1.)

Kretzenbacher, Leopold - in: Südost-Forschungen. München. 26.1967. S. 452-453
5

Rez. Zbornik naučnih književno-umjetničkih priloga bivših djaka i profesora Zagrebačke Klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju. Zagreb 1957

Hafner, Stanislaus - in: Südost-Forschungen. München. 19. 1960. S. 437-439
6

Slovenische Literatur-, Kunst- und Sprachwissenschaft, Urkundenforschung und Philosophiegeschichte. Rez. Razprave. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti v Ljubljani. Fil.-filol.-hist. razred. Knj. 2. Ljubljana 1944

Matl, Josef; Sadnik, Linda; Schmid, Heinrich Felix - in: Blick nach Osten. (Klagenfurt-Wien.) 1, 3-4. 1948. S. 121-127