Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavjanskaja filologija lieferte 14 Treffer
1

Bălgarskoto spreženie kato problema na formalna i logična ezikova ikonomija

Campen, J. v. - in: Slavjanskaja filologija (1963) 177-290
2

O nastojasčem vremeni glagolov soveršennogo vida v makedonskom literaturnom jazyke

Usikova, R.P. - in: Slavjanskaja filologija (1963) 64-77
3

Klassy pozicii soglasnyx fonem v sovremennom russkom jazyke, različajuščiesja po otnošeniju relevantnyx i nerelevantnyx priznakov

Lomtev, T.P. - in: Slavjanskaja filologija (1963) 5-39
4

Sootnošenie vokalizma i konsonantizma v istorii drevnerusskogo jazyka

Gorškova, K.V. - in: Slavjanskaja filologija (1963) 40-53
5

O genezise parnogo protivopostavlenija tverdyx-mjagkix soglasnyx v russkom jazyke

Gorškova, K.V. - in: Slavjanskaja filologija (1973) 83-91
6

Sopostavlenie nekotoryx količestvennyx xarakteristik slavjanskix jazykov

Kotova, N.V.; Janakiev, M. - in: Slavjanskaja filologija (1968) 58-77
7

Glottometričeskij podchod k voprosu o blizosti slavjanskix jazykov

Kotova, N.V.; Janakiev, M. - in: Slavjanskaja filologija (1973) 238-260
8

Die Geschichte der sorbischen Schriftsprachen (Ein Grundriß)

Schuster-Šewc, H. - in: Slavjanskaja filologija (1963) 135-151
9

Kategorija ličnosti imen suščestvitel'nyx v slovackom jazyke

Kondrašov, N.A. - in: Slavjanskaja filologija (1954) 38-67
10

Akcentologičeskie processy v sisteme glagola s tematičeskim -i-

Pirogova, N.K. - in: Slavjanskaja filologija, Moskva (1963) 85-104