Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Izv. AN SSSR, OLJa lieferte 6 Treffer
1

Vid i leksičeskoe značenie glagola v sovremennom russkom jazyke

Maslov, Ju.S. - in: Izv. AN SSSR, OLJA (1948) ?_?
2

Trudy I.V. Stalina po voprosam jazykoznanija i novye puti razvitija sovetskoj nauki o jazyke v svjazi s itogami lingvističeskoj diskussii

Vinogradov, V.V. - in: Izv. AN SSSR, OLJA (1950) 35-60
3

Sostojanie i zadači sovetskoj nauki o jazyke v svete ukazanij I.V. Stalina

Čikobava, A.S. - in: Izv AN SSSR, OLJA (1950) 89-98
4

K voprosu o periodizacii istorii bolgarskogo jazyka

Bernštejn, S.B. - in: Izv. AN SSSR, OLJA (1950) 108-118
5

O formax slova

Vinogradov, V.V. - in: Izv. AN SSSR, OLJa (1944) ?_?
6

O nekotoryx principax morfemnogo analiza slov

Lopatin, V.V.; Uluxanov, I. - in: Izv. AN SSSR, OLJa (1963) ?_?