Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach J0848 lieferte 126 Treffer
61

Slavjanskoe jazykoznanie. Čast' 1-3 + Alfvitnyj ukazatel' imen i zaglavij

Moskva, 1979
62

Istorija jazykoznanija XIX i XX vekov v očerkach i izvlečenijach, Teil I und Teil II

Zvegincev, V.A. - Moskva, 1960
63

Strukturnaja lingvistika i edinstvo jazykoznanija

Revzin, I.I. - in: Voprosy Jazykoznanija (1965) ?_?
64

Izbrannye trudy po obščemu jazykoznaniju. Tom 1 i 2

Grigor'ev, V.L.; Leont'ev, A.A. (red.) - Moskva, 1963
65

Izbrannye raboty, Bd. 2: Osnovnye voprosy jazykoznanija

Marr, N.Ja. - Moskva, Leningrad, 1936
66

Jazykoznanie: Bol'šoj Enciklopedičeskij slovar'. 2-oe (reprintnoe izd)

Jarceva, V.N. (red.) - Moskva, 1998
67

Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historicznego

Milewski, T. - Warszawa, 1969
68

F.I. Buslaev i russkoe jazykoznanie pervoj poloviny XIX veka

Smirnov, S.V. - in: Uč. zap. Tartuskogo un-ta (1970) ?_?
69

Problema jazyka kak problema jazykoznanija

Čikobava, A.S. - Moskva, 1959
70

Slovar' staroslavjanskogo jazyka vostočnoslavjanskoj redakcii XI-XIII vv. Prospekt

Arpolenko, G. - Kiev, Naukova dumka, 1987