Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

41

Upotrebitel'nye slovoformy imen suščestvitel'nyx leksičeskogo minimuma

Arkad'eva, O.M. - Moskva, Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 1976, 156 p.
42

Prospekt učebnogo slovarja sočetaemosti slov russkogo jazyka

Denisov, P.N.; Morkovkin, V.V.; Novikov, L.A. - Moskva, Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 1971, 40 p.
43

Leksika russkogo jazyka i principy ee opicanija

Denisov, P.N. - Moskva, Russkij jazyk, 1980, 251 p.
44

Problemy opisanija i prepodavanija russkoj leksiki

Slesareva, I.P. - Moskva, Russkij jazyk, 1980, 180 p.
45

Leksičeskie minimumy russkogo jazyka

Denisov, P.N. - Moskva, Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 1972, 164 p.
46

Voprosy drujazyčoj leksikografii. (Slovnik)

Berkov, V.P. - Leningrad, Izdatel'stvo leningradskogo universiteta, 1973, 189 p.
47

Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka

Šanskij, N.M. - Moskva, Prosveščenie, 1972, 326 p.
48

Porjadok slov v russkom jazyke

Krylova, O.A.; Xavronina, S.A. - Moskva, Russkij jazyk, 1976, 238 p.
49

Sovremennyj russkij jazyk. Porjadok slov i aktual'noe členenie predloženija

Kovtunova, I.I. - Moskva, Prosveščenie, 1976, 238 p.
50

Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanie

Nemčenko, V.N. - Moskva, Vysšaja škola, 1984, 254 p.