Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach F3628 lieferte 40 Treffer
31

K istorii naučnoj razrabotki fonetičeskoj sistemy russkogo jazyka

Mučnik, I.M. - Zagorsk, 1940
32

K istorii rjazanskix govorov XVII - XVIII vekov. Fonetičeskie osobennosti

Galkina, G.S. - Gul'sk, 1958
33

Ob uslovii assimiljativnogo ozvončenija soglasnyx na styke fonetičeskix slov v russkom jazyke

Paufošima, R.F.; Agaronov, D.A. - in: Razvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka. Fonologičeskie podsistemy, Moskva (1971) 189-199
34

O fonetičeskix predposylkx nekotoryx akcentologičeskix izmenenij v sovremennom russkom jazyke

Gorbačevič, K.S. - in: Voprosy Jazykoznanija (1975) 46-54
35

Slavjanskij akkuzativ edinstvennogo čisla i odin fonetičeskij zakon konca slova

Poljakov, O. - in: Voprosy Jazykoznanija (1992) 84-89
36

Zakon perexoda količestva v kačestvo v processax istoriko-fonetičeskoj evoljucii

Polivanov, E.D. - in: Statii po obščemu jazykoznaniju. Izbrannye raboty, Moskva (1968) (o.J.) ?_?
37

Statističeskaja i fonetičeskaja xarakteristika dvučlennyx sočetanij glasnyx v russkom jazyke. Avtoref. kand. diss

Bogomazov, G.M. - Moskva, 1970
38

Dubrovniski izvori za bălgarskata istorija. Fontes Ragusini historiam Bulgarorum illustrantes

Sofia, 2000, 318 p.
39

Russkaja orfoėpija (K probleme ėksperimental'no-fonetičeskogo issledovanija osobennostej sovremennoj proiznositel'noj normy)

Verbickaja, L.A.. - Leningrad, 1976
40

Maprjal 2. O Lingvističeskix i metodičeskix osnovax programm po russkomu jazyku kak inostrannomu. Principy postroenija vvodno-fonetičeskogo kursa v učebnikax russkogo jazyka dlja inostrancev.Doklady sovetskoj delegacii

Aver'janova, G.N.; Golubeva, A.I.; Murav'eva, L.S.; Stepanova, E.M.; Samujnova, N.I.;. - Moskva, Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 1973, 39 p.