Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lexikologie lieferte 1895 Treffer
21

Inojazyčnye slova v sovremennom russkom jazyke

Krysin, L. P. - Moskva, 1968
22

Častony sloŭnik belaruskaj movy

Mažėjka, N.S. - Minsk, 1982
23

Obraten rečnik na săvremennija bălgarski ezik

Georgieva, E.; Andrejčin, L.D. - Sofija, Izd. na Bălg. Akad. na Naukite, 1975, 655 p.
24

Leksičeskaja osnova russkogo jazyka. Kompleksnyj učebnyj slovar'

Morkovkin, V.V. (red.) - Moskva, 1984, 1165 p.
25

Sobranie russkix vorovskix slovarej v 4 tomax

Kozlovskij, V. (red.) - New York, Chalidze Publ, 1983
26

Razmyšlenija o russkoj leksikografii (v svjazi s vyxodom v svet Russko-japonskogo slovarja)

Kalakuckaja, L.P. - in: Voprosy Jazykoznanija (1991) 91-115
27

K voprosu obogaščenija slovarnogo sostava jazyka

Klinskaja, L. - in: Russkij jazyk w škole (1957) 22-27
28

Spravočnik ličnyx imen narodov SSSR. Izd. 3-e, pererab

Moskva, Russkij jazyk, 1987
29

Einwortlexeme und Wortgruppenlexeme in der technischen Terminologie des Polnischen

Matuschek, H. - München, Otto Sagner, 1977
30

K probleme klassifikacii zaimstvovannoj leksiki

Šaxraj, O.B. - in: Voprosy Jazykoznanija (1961) 53-58