Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach J0840 lieferte 2211 Treffer
21

Jazyk blatnyx. Jazyk mafiosi (1842-1997). V dvux tomax

Xomenko, O. - Kiev, 1997
22

Pis' mennye jazyki mira: Jazyki Rossijskoj Federacii

Moskva, 2000
23

Ot zvuka k tekstu: Čelovek i jazyk. Jazyk: razgadki i zagadki. Jazyk i tekst

Nikolaeva, T.M. - Moskva, Jazyki russkoj kul'tury, 2000, 680 p.
24

Instrukcija po transkripcii familij, imen i geografičeskix nazvanij s russkogo jazyka na litovskij jazyk i s litovskogo jazyka na russkij jazyk

Vanagas, A. - Vilnius, 1990
25

Russkij jazyk v XVII veke

Černov, V.A. - Krasnodar, Izd. K. un-ta, 1984
26

Za makedonskiot jazik

Dimitrovski, T. - Skopje, 1978
27

O dvux [v] v russkom jazyke

Ševoroškin, V.V. - in: Razvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka. Fonologičeskie podsistemy, Moskva (1971) 279-286
28

Jazyk i obščestvo

Saratov, 1967
29

Jazyk i statistika

Golovin, B.N. - Moskva, Prosveščenie, 1971
30

Russkij jazyk

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1972