Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach V0500 lieferte 18 Treffer
11

Stress Assignment and Vowel Reduction in Contemporary Standard Russian

Thelin, N.B. - Uppsala, 1971
12

Pësik vs. psína: A Minor Contribution to Vowel ~ Zero Alternations in Russian

Neweklowsky, G. - in: International Journal of Slavic Linguistics and Phonetics (1975) 67-76
13

On stress assignment and vowel reduction in contemporary Standard Russian

Thelin, N.B. - Uppsala, 1971
14

Word accent and vowel duration in standard Slovene. An acoustic and linguistic investigation

Srebot-Rejec, T. - München, Otto Sagner, 1988
15

Accent and vowel alternations in the substantive declension of modern standard Slovenian

Stankiewicz, E. - in: Slavic and East European Journal (1959) 144-159
16

The surname as a cultural value and an ethnic heritage. Tracing your polish roots

Kaleta, Z. - Warszawa, 1997
17

Biblija: Sveto Pismo starog i novog zaveta. Stari Zavet po prevodu Dure Đaničića, Novi Zavet po prevodu Vuka Karađića i Svetog arhijerejskog sinoda, po ispravkama i prevodima Svetog Vladike Nikolaja Valjevo

Glas Crkve, 2007, 1079 p.
18

Reys-Beschryvinge van Polen na Muscovien; Behelsende de Orlogen van de Muscoviters in de Krim; de schrikkelyke beroerten en Staats- veranderingen in Muscoviters; "t leven en bedryf van den tegenwoordige Czaar Peter Alexeowitz; mitsgarden eenige aanmeerkingen over de reise van Spatarus van Ruschland door Siberien, na China: als mede den tegenwoordigen Staat vanMuscovien. Door de Heer N.Nieuwstad. met byvoeginge van een Brief door een voornaam duitsch Heer geschreeven uit Muscow. De Belegeringen van Aspoh en kasskermeen, en al de vordere Kriigs en Staats - verrichtungen van syns Czaaresche Majesteit, bevaltende; met veele Politike aanmerkingen oversyne groote voorne mens: en al "tgeen' er tot nu toe, in en bulten" t Ryck Moscovien is vorgevallen. Tot tyel, by Jan yan Leeuvven, Boekverkooper

De la Neuville, F. - 1699, 163p