Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach F3628 lieferte 40 Treffer
11

Fonetičeskie sredstva russkogo jazyka

Kalinin, I.A. - Gor'kij, 1955
12

Fonetičeskaja priroda russkogo slovenskogo udarenija

Zlatoustova, L.V. - Kazansk, 1956
13

K issledovaniju struktury fonetičeskix slov v russkom jazyke

Ševoroškin, V.V. - in: Problemy strukturnoj lingvistiki 1962, Moskva (1963) 564-574
14

Bjulleten' fonetičeskogo fonda russkogo jazyka. Vyp. 1

Sappok, Ch.; Bondarko, L.V. - Bochum, Leningrad, 1988
15

Fonetičeskoe opisanie jazyka i fonologičeskoe opisanie reči

Bondarko, L.V. - Leningrad, 1981
16

Paleografičeskij i fonetičeskij analiz Vygoleksičeskogo sbornika XII-XIII vv

Sudnik, T.M. - in: Učen. zap. In-ta slavjanovedenia AN SSSR (1963) ?_?
17

Fontes historiae religionis slavicae

Meyer, C.H. (Hg.) - Berlin, de Gruyter, 1931, 112 p.
18

Orfoepičeskij slovar'. Fonetičeskij razbor slova

Baronova, M.M. - Moskva, AST, 2011, 253 p.
19

Fonetičeskie upražnenija po russkomu jazyku dlja nemcev

Rožkova, G.I. - Moskva, Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 1959
20

Statističeskie priemy opisanija pričin fonetičeskix izmenenij v jazyke

Bektaev, K.V.; Lobin, V.G. - in: Izv. AN KazSSR, Serija obščestvennaja (1969) 81-87