Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Z8126 lieferte 38 Treffer
1

Zapadnoslavjanskie jazyki

Seliščev, A.M. - Moskva, 1941
2

Moskva novaja i zapovednaja. Putevoditel'

Kurlat, F. - Moskva, Moskovskij rabočij, 1989
3

Ob odnoj osobennosti zapadnoslavjanskix jazykov

Trubetzkoy [Trubeckoj], N.S. - in: Voprosy Jazykoznanija (1959) 62-64
4

Severo-Zapadnyj okrug Moskvy

Moskva, 1997
5

K voprosu o zapadnom vlijanii v drevnerusskom iskusstve

Alpatov, M.V. - Prag, 1924
6

Russkoje istoričeskoe povestvovanie i zapadnaja pis' mennost' XV-XVII vv

Oxotnikova, V.I.; Lure', Ja.S. (Hgg.) - in: Serija literatury i jazyk (1981) 66-73
7

Zapadnoevropejskie kupcy v rossijskoj torgovle XVIII veka

Zaxarov, V.N. - Moskau, Nauka, 2005, 717 p.
8

Narody Zapadnoj Sibiri: Etnografičeskij al'bom

Sokolova, Z.P. - Moskva, Nauka, 2007, 342 p.
9

Morfonologičeskie čeredovanija glagola v odnom iz zapadnobolgarskix govorov

Popova, T.V. - in: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija 1972, Moskva (1974) 49-90
10

Ėvoljucija fonemy [ô] v russkix severo-zapadnyx govorax

Kolesov, V.V. - in: Filologičeskie nauki (1962) 94-104