Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach V0625 lieferte 11 Treffer
1

Satzsemantik und Aspektsemantik im Russischen. (Zur Verbalklassifikation von Zeno Vendler)

Mehlig, H.R. - in: Slavistische Lingustik 1980, München (1981) 95-152
2

K istorii imenitel'nogo-vinitel'nogo padežej mn. č

Šul'ga, M.V. - in: Sinonimy i smežnye javkenija v russkom jazyke, Iževsk (1988) 58-63
3

Razvitie form roditel'nogo-vinitel'nogo padeža i upotreblenie staryx form vinitel'nogo ot nazvanij lic i oduževlennyx predmetov v drevnerusskom jazyke (na materiale pamjatnikov XII-XIV vv.)

Kedajtene, E.I. - in: Učen. Zap. Vil'juns un-ta XIII. ser. ist. -filol. nauk, t. 3 (1957) 139-170
4

Iz istorii roditel'nogo-vinitel'nogo padeža mestoimenija 3-go lica po pamjatnikam russkogo jazyka XI-XVI vv

Alovickij, L.V. - in: Učen. zap. Leningrad. ped. in-ta. T. 164, č. 4 (1958) ?_?
5

Ob upotreblenii roditel'nogo padeža vmesto vinitel'nogo v slavjanskix jazykax

Mjulenbax, K. - in: Izv. ORJAS (1899) 1192-1217
6

Roditel'nyj-vinitel'nyj padež pri nazvanijax živyx suščestv v slavjanskix jazykax

Tomson, A.I. - in: Izv. ORJAS (1980) 232-264
7

Pričnitie za văznikvaneto na roditelen-vinitelen padež v slavjanskite ezici

Georgiev, V. - in: Slavističen sbornik, Sofija (1973) 9-18
8

Vinitel'nyj padež v staroslavjanskom jazyke i obščaja problema variantosti padežnyx form

Zaliznjak, A.A. - in: Kuznecovskie čtenija. 1973. Istorija slavjanskix jazykov i pis'mennosti (1973) 12-14
9

Razrušennye i oskvernennye Xramy. Moskva i Srednjaja Rossija s poslesloviem "Predely vandalizma"

Frankfurt a. Main, Possev, 1980, 199 p. m. Taf
10

Ob osobyx slučajax uptreblenija vinitel'nogo prjamogo ob''ekata v sovremennom russkom literaturnom jazyke

Butorin, D.I. - in: Normy sovremennogo russkogo literaturnogo slovoupotreblenija, Moskva, Leningrad (1966) 125-136