Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach S8428 lieferte 6 Treffer
1

Slavjanskoe jazykoznanie. VII.meždunarodnyj s"ezd slavistov

Bernštejn, S.B.; Borkovskij, V.I. (red). - Moskva, Nauka, 1973
2

Slavjanskoe jazykoznanie. V. meždunarodnyj s"ezd slavistov

Vinogradov, V.V. (red). - Moskva, Nauka, 1963
3

Voprosy proisxoždenija glagol'nogo vida na IV Meždunarodnom s"ezde slavistov

Maslov, Ju.S. - in: Voprosy Jazykoznanija (1959) 151-157
4

Slavjanskoe jazykoznanie. XII.meždunarodnyj s"ezd slavistov. Doklady rossijskoj delegacii. Krakov 1998 g

Trubačev, O. - Moskva, Nauka, 1998
5

Slavjanskaja filologija. (K pjatomu meždunarodnomu s"ezdu slavistov v Sofiii) Sbornik statej. Vypusk pjatyj

Georgiev, E.; Dinekov, P. (red.) - Moskva, Izd. Mosk. uni-ta, 1963
6

Putevoditel' po Moskvě, izdannyj Moskovskim" Arxitekturnym" Obščestvom" dlja Členov" V S"ězda Zodčix" v" Moskvě

Maškov, I.P. (red.) - Moskva, 1913