Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1754 lieferte 52 Treffer
1

Prilagatel'noe

Zaliznjak, A.A. - in: BSĖ. Izd. 3-e. T. 20 (1975) 578-579, stlb. 1722-1723
2

Prilagatel'nye

Kuznecov, A.M.; Iordanidi, S.I.; Krys'ko, V.B. - Moskva, Azbukovnik, 2006, 496 p.
3

Prolegomena zu einer Sprachtheorie. (Prolegomena to a theory of language.)

Hjelmslev, L. - München, Max Hueber Verlag (Madison 1963), 1974
4

Armjanskij pereulok, 2

Amirxanjan, A. - Moskva, Moskovskij rabočij, 1989
5

Slovar' prilagatel'nyx ot geografičeskix nazvanii. Okolo 13.000 prilagatel'nyx

Levašov, E. - Moskva, Russkij jazyk, 1986
6

K udareniju imen prilagatel'nyx s suffiksom -n

Red'kin, V.A. - in: Slavjanskaja filologija, Moskva (1963) 69-84
7

Puti perexoda pričastej v prilagatel'nye

Krasnov, I.A. - in: Russkij jazyk w škole (1957) 20-25
8

Perexod prilagatel'nyx v suščestvitel'nye

Perl'mutter, L.B. - in: Russkij jazyk w škole (1948) 12-20
9

Iz istorii moskovskix pereulkov. 2-e. izd

Romanjuk, S.K. - Moskva, Svarog i K, 2000, 648 p.
10

Iz istorii moskovskix pereulkov. Putevoditel'

Romanjuk, S. - Moskva, Moskovskij rabočij, 1988