Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0158 lieferte 57 Treffer
1

Ivanovskaja oblast'. Čast' 1

Kiričenko, E.I. (red.) - Moskva, Nauka, 1998
2

Moskovskaja oblast': Podrobnyj atlas + novejšaja karta Moskovskoj oblasti

Moskva, Eksmo, 2009, 112 p.
3

Studie z oblasti onomatopoje

Korinek, J.M. - Prag, 1934
4

Staroslavenski glasovi i oblici

Damjanović, S. - Zagreb, 1995
5

Opyt oblastnogo velikorusskogo slovarja

Sankt-Peterburg, 1852
6

Jazyk Pskova i ego oblasti v XV veke

Karinskij, N.M. - Sankt-Peterburg, 1909
7

Leksičeskij atlas Moskovskoj oblasti

Vojtenko, A.F. - Moskva, Izd. otdel MOPI, 1991
8

Issledovanija v oblasti fonetiki severnorusskogo narečija. T. 1

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1922
9

Issledovanija v oblasti vyčislitel’noj lingvistiki i lingvostatistiki (IVLL)

Andrjuščenko, V.M. (red.) - Moskva, Izdatel’stvo Moskovckogo universiteta, 1978
10

Novye raboty v oblasti statističeskoj leksikografii

Andrjuščenko, V.M. - in: Voprosy Jazykoznanija (1968) ?_?