Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0142 lieferte 28 Treffer
1

O sootnošenii ob"ektivnogo i grammatičeskogo vremeni

Milejkovskaja, G.M. - in: Voprosy Jazykoznanija (1956) 75-79
2

Ob'jektivnye i sub'jektivnye ocenki verojatnostej slov

Frumkina, R.M. - in: Voprosy Jazykoznanija (1966) 90-96
3

Razmyšlenija o tekste kak ob”ekte lingvističeskogo issledovanija

Dimitrova, S. - in: Rusistika, Slavistika, Lingvistika. Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag, München (2003) 91-98
4

Andrej Tarkovskij v ob'ektive Aleksandra Antipenko

Antipenko, A. - Moskva, Rus'-Olimp, 2007, 224 p., ill
5

Istorija slova kak ob''ekt russkoj istoričeskoj leksikografii

Bogatova, G.A. - Moskva, Nauka, 1984
6

Istoričeskij sintaksis russkogo jazyka: Ob''ekt i perexodnost'

Krys'ko, V. B. - Moskva, 1997
7

Nekotorye sposoby gruppirovanija ob''ektov, primenjaemye v dialektologii

Pšeničnova, N.N. - in: Problemy strukturnoj lingvistiki, Moskva (1979) 278-286
8

Količestvenite xarakteristiki na teksta kato obekt na sociolingvistični interpretacii

Todorova, E. - Sofia, 1995
9

Ob opisanii sistemy lingvističeskix ob"ektov, obladajuščix obščimi svojstvami

Levin, Ju.I. - in: Voprosy Jazykoznanija (1964) 112-119
10

Zur Beschreibung des russischen Dativs: Indirektes Objekt und Inhalt-Text-Modell

Seidel, H.-E. - in: Slavistische Beiträge 1977, München (1978) 208-224