Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID578
AutorKorubin, B.
Titel

O granicy sylaby w języku macedońskim (na podstawie umownych "języków" dziecięcych i mowy odwróconej)

ErschienenPoradnik językowy, 1964, 10, 408-416
SchlagwörterSilbe; Makedonisch; Phonetik
SoundexG4768; S8510; J0840; M6826; P1882; U0664; Q4284; D8888; O0274
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd i charakterystyka części mowy w języku rosyjskim / Mirowicz, A.
Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (Na podstawie słowników frekwencyjnych) / Witaszek-Samborska, M.
Kilka uwag o koniugacji w języku polskim / Schenker, A.M.
O losach czasowników dwuaspektowych w języku rosyjskim i polskim / Guiraud-Weber, M.
Konceptualizacja uczuć w języku polskim / Nowakowska-Kempna, I.
Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologija w języku rosyjskim / Bogusławski, A.
Próba ekonomicznego opisu morfologii czasowników w języku polskim / Gladney, F.Y.