Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID57
AutorMartynov, A.I.
Titel

Jazyk v prostranstve i vremeni (k probleme glottogeneza slavjan)

Jahr1983
VerlagNauka
OrtMoskva
SchlagwörterSlawisch; Geschichte; Entwicklung; Diachronie
SoundexJ0840; P1782; V7660; P1715; G4522; S8560
Dokumententypbook
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovo vo vremeni i prostranstve. K 60-letiju prof. V.M. Mokienko
K probleme fonemy i fonologii / Reformatskij, A.A.
K stanovleniju kategorii vremeni v sisteme indoevropejskogo glagola / Perel'muter, I.A.
K lingvističeskomu obosnovaniju gipotezy o vislo-oderskoj prarodine slavjan / Martynov, V.V.
K probleme rasselenija drevnix slavjan (O tak nazyvaemom "grafoanalitičeskom metode") / Žuravlev, A.F.
Novye materialy dlja drevnejšej istorii slavjan voobšče i slavjano-russkov do rjurikovskogo vremeni v osobennosti...- / Klassen, E.I.
K probleme akan'ja / Rigler, Ja.