Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID384
AutorGladney, F.Y.
Titel

Próba ekonomicznego opisu morfologii czasowników w języku polskim

ErschienenBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1963, 22, 55-61
SchlagwörterMorphologie; Polnisch; Verb; Flexion; Grammatik
SoundexP1710; E0466; O0180; M6735; C8886; J0840; P1584
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O losach czasowników dwuaspektowych w języku rosyjskim i polskim / Guiraud-Weber, M.
Konceptualizacja uczuć w języku polskim / Nowakowska-Kempna, I.
Kilka uwag o koniugacji w języku polskim / Schenker, A.M.
Przegląd i charakterystyka części mowy w języku rosyjskim / Mirowicz, A.
Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologija w języku rosyjskim / Bogusławski, A.
Światło. Próba analizy semantycznej / Dobaczewski, A.
O granicy sylaby w języku macedońskim (na podstawie umownych "języków" dziecięcych i mowy odwróconej) / Korubin, B.