Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID34
AutorXavskij, P.V.
Titel

Istoričeskoe issledovanie o rodoslovijax svjatago mučenika knjazja černigovskago Mixaila i rossijskix velikix knjazej, opočivajuščix v Moskovskom arxangel'skom sobore

Jahr1862
Seiten137 p.
VerlagOrlov
OrtMoskva
SchlagwörterMoskau
SoundexI0827; I0852; R7285; S8240; M6864; K4680; C8764; M6485; R7884; V0544; K4680; O0188; M6848; A0748; S8170
Dokumententypbook
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Duxovnyja i dogovornyja Gramoty knjazej velikix i udel'nyx
Tron ili carskoe mesto Groznogo v Moskovskom Uspenskom sobore / Ščepkin, V.N.
Duxovnye i dogovornye gramoty velikix i udel'nyx knjazej XIV-XVI vv / Čerepnin, V.
Carskoe mesto Ivana Groznogo v moskovskom Uspenskom sobore / Bočarov, G.N.
Duxovnye i dogovornye gramot velikix i udel'nyx knjazej XIV-XVI vv / Čerepnin, L.V. (podgotov. k tekstu).
Varjagi i Rus'. Istoričeskoe issledovanie. Č. I-II / Gedeonov, S.A.
Istorija o velikom knjažestve Moskovskom / Petrej, P.