Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID284
Titel

Svodnyj katalog knig na inostrannyx jazykax, izdannyx v Rossii v XIII v. T. 1

Jahr1984
VerlagNauka
OrtMoskva
SchlagwörterRussisch; Sammelband; Sprache
SoundexS8260; K4254; I0682; J0844; I0826; R7800
Dokumententypbook
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Svodnyj katalog slavjano-russkix rukopisnyx knig xranjaščixsja v SSSR. XI-XIII vv / Kasevič, V.B.
Rimskij katoliciam v Rossii. T. 1 / Tolstoj, D.A.
Očerk istorii jazykoznanija v Rossii. T. 1: (XIII v. - 1825g.) SPb. 1904. Nachdruck und Nachwort von H. Keipert / Bulič, S.K.
Kniga v Rossii v XI-XIII vv / Sapunov, B.V.
Izdanija kirillovskogo šrifta vtoroj poloviny XVI veka. Svodnyj katalog. V 2-x knigax / Guseva, A.A.
Kollekcija rukopisnyx i pečatnyx knig kirillovskogo šrifta: Katalog / Panov, N.M.
Nacional'nyj atlas Rossii. v 4-x tomax. T.1. Obščaja xarakteristika territorii