Портал славистики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID1154
AutorBeloozerov, V.N.
Titel

Formal'noe opredelenie fonemy

ErschienenVoprosy Jazykoznanija, 1964, 6, 54-60
SchlagwörterSprache; Phonetik
SoundexF3765; O0172; F3660
Dokumententyparticle
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Formal'noe opredelenie fonem / Beloozerov, V.N.
Opredelenie glasnoj fonemy vo fleksii po paradigme slova / Janko-Trinickaja, N.A.
Odna model' dlja ponjatija fonemy / Uspenskij, V.A.
Nekotorye logičeskie aspekty ponjatija fonemy / Kasevič, V.B.
Ėvoljucija fonemy [ô] v russkix severo-zapadnyx govorax / Kolesov, V.V.
Realizacija fonemy /a/ posle /j/ v načale slova / Pirogova, N.K.
Fonemy russkogo jazyka. Ix sočetaemost' i funcional'naja nagruzka / Dmitrenko, S.N.