Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Es'kova, N.A lieferte 12 Treffer
1

Fonema /j/ v sovremennom russkom jazyke

Es'kova, N.A. - in: Učenye zapiski MGPI (1957) 35-89
2

K voprosu o svojstvax sonornyx soglasnyx v russkom jazyke

Es'kova, N.A. - in: Razvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka. Fonologičeskie podsistemy, Moskva (1971) 243-247
3

O morfologičeskix i morfonologičeskix sootnošenijax meždu fleksijami roditel'nogo padeža množestvennogo čisla suščestvitel'nyx v sovremennom russkom jazyke

Es'kova, N.A. - in: Fonetika, Fonologija, Grammatika, Moskva (1971) 170-177
4

Obrazovanie sintetičeskix form stepenej sravnenija v sovremennom russkom literaturnom jazyke

Es'kova, N.A. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 235-255
5

K interpretacii nekotoryx faktov russkoj glagol'noj morfologii

Es'kova, N.A. - in: Voprosy Jazykoznanija (1989) 50-56
6

Mexaničeskij akcentnyj sdvig kak pričina defektnosti paradigm v russkom literaturnom jazyke

Es'kova, N.A. - in: Problemy strukturnoj lingvistiki 1985-1987, Moskva (1989) 96-103
7

Kartoteka po sovremennomu russkomu udareniju. Lingvističeskie istočniki

Es'kova, N.A. - in: Trudy instituta russkogo jazyka, Moskva (1967) 167-177
8

K morfologii russkogo imperativa

Es'kova, N.A. - in: Russian Linguistics (1985) 149-163
9

O nekotoryx morfonologičeskix javlenijax sovremennogo russkogo jazyka (na materiale obrazovanij s suffiksom -ec ot geografičeskix nazvanij s osnovoj na zadnenebnye soglasnye)

Es'kova, N.A. - in: Toponomastika i transkripcija, Moskva (1964) ?_?
10

K voprosu o kategorii oduševlennosti

Es'kova, N.A. - in: Rusistika. Slavistika. Indoevropejstika: Sbornik k 60-letiju Andreja Anatol'eviča Zaliznjaka, Moskva (1995) 458-464