Портал славістики


[root][biblio]

Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES) - 1991-2007

Die "Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES)" weist Bücher, Zeitschriftenaufsätze, Rezensionen und Dissertationen zu Osteuropa (den früheren kommunistischen Ländern Osteuropas) nach, die in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz im Zeitraum zwischen 1991 und 2007 publiziert wurden. Der Fachausschnitt "Literatur" und "Kultur" der Europäischen Bibliographie zur Osteuropaforschung EBSEES enthält ca. 18.000 bibliographische Angaben (von insg. 85.000). Weitere Informationen finden Sie hier.

ID63557
AutorZiarkowska, Justyna
Titel

Tłumacz prawdziwy. O translatorskiej twórczości Floriana Śmiei

ErschienenKultura, 11, 1998, p. 135-39
Sprachepol
SchlagwörterPoland / Literature / Śmieja, Florian  [Browse all]
Poland / Culture (General) / Spain  [Browse all]
Translation
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przekleństwo mowie (o twórczości Bronisława Przyłuskiego) / Derdowski, Mirosław Adam
Prawdziwy barbarzyńca (Un vrai barbare) / Zagajewski, Adam
Polskie korzenie twórczości Jana Kochanowskiego / Krzysztoforska-Doschek, Jolanta
Główne motywy w twórczości Czesława Bednarczyka / Mika, Marcelina
Notatki po jubileuszu (50 lat «Twórczości») / Rodak, Paweł
Zapomniany tłumacz, zapomiane przekłady (A forgotten translator and forgotten translations) / Rosner, Edmund
Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych / Karwowska, Bożena