Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach způsob slovesného děje lieferte 45 Treffer
1

O povaze slovesného děje ve španělštině: východiska tématu

Průšová, Kateřina, in: Scientific Papers of the University of Pardubice = Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, 8, 2003, s. 61-88
2

Acerca del aspecto verbal y la aktionsart en la lengua española

Pešková, Jana, in: Romanica Olomucensia, 15, 2005, s. 181-189
3

Funkcija dejstvija kak integrirujuščij semantičeskij priznak russkogo glagola

Talickaja, Jelizaveta, in: Opera Slavica, 1, č. 2, 1991, s. 37-42
4

Slavistische Konzeptionen von Aktionsart

Nübler, Norbert, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 47-57
5

K některým otázkám tzv. fázovosti

Pfeffer, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 343-346
6

Vid a jeho vyjadřování v angličtině

Hejtmánková, Jana, in: Acta Academica Karviniensis, č. 2, 1999, s. 37-46
7

Jak lze vyjádřit kategorii vidu v angličtině

Hejtmánková, Jana, in: Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty (Karviná), 3, 1995
8

Slovesný vid a způsob slovesného děje jako indikátory jazykového jednání v češtině a němčině

Šenkeřík, Karel, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl [Pocta UK 1] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 165-179
9

Kategorie teličnosti a české sloveso

Lehečková, Eva, in: Setkání bohemistů Cikháj 2004 [Cikháj 2004] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2004, s. 14-17
10

Ingressive verbal periphrases in Spanish and Portuguese

Kratochvílová, Dana; Jindrová, Jaroslava, in: Linguistica Pragensia, 27, č. 1, 2017, s. 38-56