Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zoonyma lieferte 161 Treffer
1

Ben je nejčastější

ČTK, in: Metro (Praha), č. 142, 2018, s. 3, (26. 7.)
2

Ben a Bety. Tak se jmenují pražští psi

Oppelt, Robert, in: Metro (Praha), č. 125, 2017, s. 2., 29.7.2017
3

Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků

Havlová, Eva, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 72-76
4

Co dělá lelek, když lelkuje?

Zapadlo, Vlastimil, in: Haló noviny (Praha), 1999, 12.3.1999
5

L' âne dans les expressions métaphoriques de l'ancien français

Librová, Bohdana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 28, č. L 19, 1998, s. 17-38
6

Zoonomastika v Maďarsku

Opělová-Károlyová, Mária, in: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola" : Prešov 25.-26. októbra 1995 : Zborník referátov, Prešov, PF ; 1996, s. 334-338
7

Co všechno je konipas

Rys, Jan, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 27.1.2000
8

Zoomorfní duchové v českém názvosloví

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 6, 1995, s. 356
9

Zu den balkanischen Namen einiger Vögel

Šaur, Vladimír, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 37, č. 1-2, 1994-95, s. 115-119
10

Dvě česká zoonyma ( rejsek, lejsek )

Rejzek, Jiří, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 117-120.