Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zoonyma lieferte 161 Treffer
1

Ben je nejčastější

ČTK, in: Metro (Praha), č. 142, 2018, s. 3, (26. 7.)
2

Co dělá lelek, když lelkuje?

Zapadlo, Vlastimil, in: Haló noviny (Praha), 1999, 12.3.1999
3

Zoonomastika v Maďarsku

Opělová-Károlyová, Mária, in: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola" : Prešov 25.-26. októbra 1995 : Zborník referátov, Prešov, PF ; 1996, s. 334-338
4

Zu den balkanischen Namen einiger Vögel

Šaur, Vladimír, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 37, č. 1-2, 1994-95, s. 115-119
5

Dvě česká zoonyma ( rejsek, lejsek )

Rejzek, Jiří, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 117-120.
6

Fauna in Beja. A fragment of a comparative-etymological dictionary of Beja

Blažek, Václav, in: Studia Semitica : Festschrift for Alexander Militarev, Moskva, Rossijskij gosud. univ. ; 2003, s. 230-294
7

A Tocharian key to the etymology of the bird-name *srgó- "stork"

Blažek, Václav, in: Tocharian and Indo-European Studies (Copenhagen), 10, 2003, s. 15-16
8

Hledá se jméno pro slůně

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 256, 2016, s. 1., 2.11.2016
9

Kwestionariusz do badania zoonimii ludowej w Polsce na tle słowiańskim

Warchoł, Stefan Lublin 1993
10

Gepardi už mají jména

ČTK, in: Metro (Praha), č. 160, 2017, s. 2, (28. 8.)