Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zoologie lieferte 85 Treffer
1

Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků

Havlová, Eva, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 72-76
2

K problematice překladu názvů organismů v angličtině [1]

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 11, č. 53, 2000, s. 25-28 [1383-1386]
3

Pravidla vědeckého názvosloví v helmintologii

Jíra, Jindřich; Dernerová, Soňa, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 83-87
4

K problematice překladu názvů organismů v angličtině 2

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 56, 2001, s. 21 [1439]
5

Anketa o tvorbě českých názvů zvířat

Heráň, Ivan, in: Vesmír, 78, č. 4, 1999, s. 236
6

Šelmy (španělsky - česky) [1], 2

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 20, č. 92, 93, 2009, s. 29-31 [2601-2603], 14-15 [2622-2623]
7

Soustava a jména živočichů

Kratochvíl, J.; Bartoš, E. Praha 1955
8

Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie

Hegner, David Úvaly 2004
9

Německé názvy organismů

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 13, č. 61, 2002, s. 26-27 [1588-89]
10

Holubi - německy-česky

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 13, č. 65, 2002, s. 23 [1709]