Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zkoušky maturitní lieferte 76 Treffer
1

Nová podoba maturity z českého jazyka

Rysová, Květa, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 271-274
2

Maturitní zkouška 2011

Soukal, Josef; Skalská, Iveta, in: Český jazyk a literatura, 62, č. 1, 2011-12, s. 29-42
3

Studenti: český jazyk byl spíš o logice

Kubálková, Pavla, in: Lidové noviny (Praha), 23, 2010, 12.10.2010
4

Co najdeme pod kamenem

Botlík, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 128, 2016, s. 10., 1.6.2016
5

Maturitní otázky z angličtiny. 2., uprav. vyd

Třebíč 1996
6

Maturitní otázky z českého jazyka. 25 podrobně zpracovaných témat

Třebíč 1997
7

Maturitní otázky z angličtiny. 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka včetně jejich českého překladu. 3., uprav. vyd

Třebíč 1998
8

Maturitní otázky z němčiny. 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka včetně jejich českého překladu. 3., uprav. vyd

Třebíč 1998
9

Maturitní otázky z češtiny. 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček

Třebíč 1998
10

Maturitní témata v němčině. 25 Konversationsthemen

Horstmann, Gerhard; Kaier, Andrea Plzeň 1998