Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zkoušky maturitní lieferte 76 Treffer
1

Nová podoba maturity z českého jazyka

Rysová, Květa, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 271-274
2

Maturitní otázky z českého jazyka. 25 podrobně zpracovaných témat

Třebíč 1997
3

Maturitní otázky z češtiny. 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček

Třebíč 1998
4

Maturita z českého jazyka

Bendl, Stanislav Praha 1999
5

Maturitní otázky - ruština. 28 podrobně zpracovaných témat bez českého překladu

Mudrychová, Jitka Třebíč 1999
6

Odmaturuj z českého jazyka

Mužíková, Olga Brno 2002
7

Nová maturita z českého jazyka a literatury - testové úlohy

Kostečka, Jiří Praha 2001
8

Studenti: český jazyk byl spíš o logice

Kubálková, Pavla, in: Lidové noviny (Praha), 23, 2010, 12.10.2010
9

Co najdeme pod kamenem

Botlík, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 128, 2016, s. 10., 1.6.2016
10

Maturitní otázky z angličtiny. 2., uprav. vyd

Třebíč 1996