Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach z Drážďan, Mikuláš lieferte 13 Treffer
1

Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice)

Mutlová, Petra, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 1, 2015, s. 295-312
2

Romolo Cegna. Medioevo cristiano e penitenza valdese

Torino 1994
3

Tabule a bible

Voleková, Kateřina; Pytlíková, Markéta; Homolková, Milada, in: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Dolní Břežany, Scriptorium 2016, s. 125-140
4

Nicolai Dresdensis Expositio super Pater noster

Editor Nechutová, Jana Wrocław 1990
5

Sed prugdulor, finis sine fine: o edici Apologie Mikuláše z Drážďan

Mutlová, Petra, in: Studia historica Brunensia, 56, č. 1-2, 2009, s. 21-36
6

Tabule Mikuláše z Drážďan a biblický text

Kreisingerová, Hana, in: Varia 22 : Zborník abstraktov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012), Nitra, FF Univ. Konštantína Filozofa ; 2014, 44 s.
7

K pravopisu Tabulí Mikuláše z Drážďan v Göttingenském rukopisu

Voleková, Kateřina, in: Varia 22 : Zborník abstraktov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012), Nitra, FF Univ. Konštantína Filozofa ; 2014, s. 98-99
8

Příspěvek k edici kázání Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum Nisi manducaveritis

Krmíčková, Helena, in: Listy filologické, 123, č. 3-4, 2000, s. 251-299
9

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Editor Homolková, Milada Dolní Břežany 2016
10

K pramenům Husovy kvestie De sanguine Christi sub specie vini

Krmíčková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. C 45, 1999, s. 79-102