Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vzpomínky lieferte 13 Treffer
1

Jan Firbas ve vzpomínkách

Editor Kroupa, Jiří Brno 2003
2

Ke stylu deníkové a memoárové literatury

Hoffmannová, Jana, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 101-107
3

Můj švagr Karel Čapek

Scheinpflug, Karel K vyd. připrav., dosl. a ed. pozn. a pozn. k textu naps. Opelík, Jiří Hradec Králové 1991
4

Charakteristické rysy řeči příslušníků nejstarší generace (vzpomínky na mládí)

Müllerová, Olga, in: Komunikácia a text : Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove, Prešov, Náuka ; 2003, s. 48-56.
5

Mezigenerační komunikace (starší vyprávějí mladším)

Müllerová, Olga; Hoffmannová, Jana, in: Wiener Slawistischer Almanach, 52, 2003, s. 169-183
6

Narativní pouť do dětství

Čmejrková, Světla, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 115-122.
7

Tematizace věku v autobiografických vypravováních příslušníků nejstarších generací

Müllerová, Olga, in: Naše řeč, 88, č. 4, 2005, s. 175-190
8

Jak a proč "stárne"jazyk, řeč, styl

Hoffmannová, Jana, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 29-35
9

Retoryka pamięci - wybrane problemy teoretyczne

Kaczmarek, Michal, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 13, 2009, s. 105-112
10

Paradoxy deníkové a memoárové literatury

Hoffmannová, Jana, in: Tvar (Praha), 6, č. 20, 1995, s. 1-4