Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vzory řečové lieferte 25 Treffer
1

Na českém znění spolupracovali… aneb Hodnocení projevu dabérů přírodovědných dokumentů

Veroňková, Jitka, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2015, s. 50-81
2

Die Aufnahmen von professionellen Sprechern des Tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks - eine Quelle für die Erforschung der tschechischen Aussprachenorm

Štěpánová, Veronika, in: Tschechisch in den Medien : Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense 11. November 2011, München, Sagner ; 2013, s. 67-71
3

Můj řečový (ne)vzor

Veroňková, Jitka, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 3-4, 2001, s. 163-164
4

Radiožurnál 2001-2002. Poslechová analýza samohlásek a její konfrontace s intuitivním hodnocením posluchačů v testech "Řečový vzor"

Janoušková, Jana, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 108-120.
5

Korpus řečových vzorů

Štěpánová, Veronika, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, s. 116-117
6

Mluvní výchova a úloha tzv. mluvního vzoru

Hůrková, Jiřina, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 1-2, 1992-93, s. 9-13
7

Průřez rozhlasovými stanicemi 1999-2002 (ze série poslechových testů "Řečový vzor")

Veroňková, Jitka, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 99-107.
8

"Jagonotoasněbure?"... (aneb Příspěvek k přijatelnosti některých veřejných mluvčích)

Machač, Pavel, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 1-2, 2008, s. 36-50
9

Test moderátorů Objektivu a Toulavé kamery jakožto řečových vzorů

Štěpánová, Veronika, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 1-2, 2008, s. 50-51
10

Otázky (správné výslovnosti) Václava Moravce

Hýblová, Lucie; Slavatová, Radka, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 1-2, 2008, s. 82-88